CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI „TERMENI” ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL.
UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB INDICĂ FAPTUL CĂ ACCEPTAŢI TERMENII DE UTILIZARE.

Utilizarea site-ului

Compania Rosistem vă permite vizualizarea şi descărcarea materialelor de pe acest site Web („Site”) exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiţia păstrării în copii a tuturor anunţurilor privind drepturile de autor şi altor anunţuri de proprietate prezente în original. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest Site, reproducerea acestora, afişarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site Web sau în orice mediu computerizat legat în reţea. Materialele de pe acest Site sunt protejate. Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a legilor drepturilor de autor şi mărcilor, precum şi a altor legi aplicabile. Nerespectarea oricăruia dintre aceşti Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Site şi va trebui să distrugeţi imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

Declinarea răspunderii

MATERIALELE (INCLUSIV PRODUSELE SOFTWARE) ŞI SERVICIILE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL (NU SE OFERĂ NICI GARANŢII DE COMERCIALIZARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ). Obligaţiile Rosistem legate de produsele şi serviciile proprii sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora sunt livrate. Nici un material de pe acest Site nu trebuie interpretat în sensul alterării acestor acorduri. Rosistem nu garantează exactitatea şi completitudinea materialelor, produselor software şi serviciilor de pe acest Site. Rosistem îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment şi fără anunţ prealabil materialele şi serviciile de pe acest Site, produsele şi preţurile descrise în acestea. Este posibil ca materialele şi serviciile de pe acest Site să nu fie aduse la zi. Rosistem nu îşi ia angajamentul de a actualiza materialele şi serviciile de pe acest Site. Este posibil ca acest Site să conţină referiri la produse, programe sau servicii care nu mai sunt disponibile. Pentru informaţii privind produsele, programele şi serviciile disponibile pentru dumneavoastră luaţi legătura cu persoana de contact Rosistem. Legislaţia în vigoare poate interzice renunţarea la garanţiile implicite, ca atare este posibil ca această renunţare să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

ROSISTEM, FURNIZORII ROSISTEM SAU TERŢII MENŢIONAŢI PE ACEST SITE NU ÎŞI ASUMĂ NICI UN FEL DE RĂSPUNDERE PENTRU DAUNELE (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, CELE PROVENITE DIN PIERDEREA UNOR PROFITURI, PIERDEREA UNOR DATE SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE) PROVOCATE DE UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII ACESTUI SITE, A SITE-URILOR LEGATE DE ACEST SITE SAU A MATERIALELOR, INFORMAŢIILOR SAU SERVICIILOR CONŢINUTE ÎN ORICARE DINTRE ACESTE SITE-URI, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SE BAZEAZĂ PE GARANŢII, CONTRACTE, PREJUDICII SAU ALTE TEORII LEGALE ŞI INDIFERENT DACĂ ROSISTEM AVEA CUNOŞTINŢĂ SAU NU DE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASEMENEA DAUNE. DACĂ ÎN URMA UTILIZĂRII MATERIALELOR, INFORMAŢIILOR SAU SERVICIILOR DE PE ACEST SITE VEŢI FI FORŢAT SĂ APELAŢI LA SERVICE, REPARAŢII SAU CORECŢII ALE ECHIPAMENTELOR SAU DATELOR, COSTURILE ACESTORA VOR FI SUPORTATE ÎN ÎNTREGIME DE DUMNEAVOASTRĂ FĂRĂ DAUNE INDIRECTE.

Utilizarea software-ului

Drepturile de autor pentru produsele software disponibile pentru descărcare prin intermediul acestui Site aparţin companiei Rosistem şi/sau furnizorilor acesteia. Utilizarea produselor software este reglementată de acordul de licenţă cu utilizatorii finali (dacă este cazul) care însoţeşte sau este livrat cu produsul software („Acord de licenţă”). Sunt interzise descărcarea şi instalarea produselor software care sunt însoţite de sau includ un Acord de licenţă fără citirea şi acceptarea în prealabil a acestui acord. REPRODUCERE ŞI REDISTRIBUIREA PRODUSELOR SOFTWARE SUNT INTERZISE, CU EXCEPŢIA CAZURILOR PRECIZATE DE ACORDURILE DE LICENŢĂ.

Informaţii de la utilizatori

Rosistem nu doreşte să primească prin acest Site informaţii confidenţiale sau care constituie proprietatea altora. Materialele, informaţiile şi celelalte forme de comunicare („Comunicări”) transmise acestui Site vor fi considerate neconfidenţiale şi nefăcând obiectul unui drept de proprietate. Rosistem nu îşi asumă nici o obligaţie legată de „Comunicări”. Rosistem şi partenerii împuterniciţi de Rosistem pot copia, publica, distribui, încorpora sau utiliza în orice fel comunicările, datele, imaginile, sunetele, textele şi celelalte entităţi încorporate în acestea, în orice scop comercial sau necomercial. Informaţiile personal-identificabile transmise Rosistem în scopul primirii produselor şi serviciilor vor fi manevrate conforma prevederilor declaraţiei de confidenţialitate Rosistem. Sunt interzise publicarea şi transmiterea către sau de la acest Site a materialelor ilegale, ameninţătoare, calomniatoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau rasiale care contravin vreunei prevederi legale.

Comunicări între utilizatori

Compania Rosistem poate, dar nu este obligată să monitorizeze şi să verifice acele zone ale acestui Site care sunt destinate comunicărilor utilizatorilor sau prin care utilizatorii comunică exclusiv între ei, inclusiv, fără limitări, chat rooms, sisteme BBS sau alte forumuri ale utilizatorilor. Rosistem poate monitoriza şi conţinutul acestor comunicări. Cu toate acestea, Rosistem nu va avea nici o răspundere legată de conţinutul acestor comunicări, indiferent de baza acestora, prevederi legale privind drepturile de autor, dreptului la intimitate, obscenitatea sau de altă natură. Rosistem îşi rezervă dreptul de a şterge mesajele care includ materiale considerate de Rosistem jignitoare, defăimătoare sau inacceptabile din orice punct de vedere.

Legăturile către Site-uri terţe

Legăturile de pe acest Site către alte site-uri sunt oferite exclusiv pentru confortul dumneavoastră. Utilizarea lor implică părăsirea acestui Site. Rosistem nu a verificat toate aceste site-uri terţe, nu deţine controlul asupra lor şi nu îşi asumă răspunderea pentru nici unul din aceste site-uri sau conţinutul lor. Ca atare, Rosistem nu aprobă şi nu face afirmaţii legate de acestea, de informaţiile şi produse software sau de altă natură publicate de ele sau de rezultatele ce pot fi obţinute prin utilizarea lor. Utilizaţi site-urile terţe legate de acest Site pe propria răspundere.

Legături către acest Site

Puteţi include legături către acest Site în alte pagini Web cu respectarea regulilor privind legăturile către site-urile Rosistem şi a prevederilor legale.

Mărci

Rosistem precum şi denumirile produselor Rosistem la care se face referire sunt mărci şi/sau mărci de servicii sau mărci şi/sau mărci de servicii înregistrate ale Rosistem. Alte produse si denumiri de companii pot fi marci înregistrate si/sau marci de servicii ale proprietarilor lor.

General

Rosistem administrează acest Site din sediul său din Bucureşti. Rosistem nu susţine faptul că materialele sau serviciile de pe acest Site sunt corespunzătoare şi disponibile în afara României. Este interzis accesul la acestea din teritoriile în care conţinutul lor este interzis prin lege. Sunt interzise utilizarea şi re-exportarea materialelor sau serviciilor de pe acest Site, a copiilor sau adaptărilor acestora, care încalcă legile în vigoare, inclusiv, fără limitare, legile de export americane. Utilizarea acestui Site din afara României se face din proprie iniţiativă şi vă asumaţi răspundere deplină pentru respectarea normelor legale locale. Aceşti termeni sunt reglementaţi şi vor fi interpretaţi conform legilor României, fără a fi afectaţi de principii de conflicte de legi.
Rosistem îşi rezervă dreptul de a modifica termenii în orice moment prin actualizarea prezentului document. Recomandăm vizitarea periodică a acestei pagini pentru a verifica termenii valabili în mod curent. Aceşti termeni sunt obligatorii şi în cazul dumneavoastră. Unele prevederi ai acestor termeni pot fi înlocuite prin clauze legale şi termeni desemnaţi în mod expres de unele din paginile acestui Site.

Reguli privind legăturile către site

Notă: Persoanele care creează legături către site-ul Rosistem trebuie să respecte regulile privind legăturile către site-urile Rosistem şi normele legale în vigoare.

Un site care conţine o legătură către site-ul Rosistem:

  • Nu poate proceda la replicarea conţinutului Rosistem (doar legătura este admisă)
  • Nu are dreptul să creeze un mediu de browser sau cadru în jurul conţinutului Rosistem
  • Nu are dreptul să sugereze că Rosistem aprobă site-ul sau produsele acestuia
  • Nu are dreptul să distorsioneze informaţiile privind relaţia cu Rosistem
  • Nu are dreptul să prezinte informaţii false despre produsele şi serviciile Rosistem
  • Nu are dreptul să utilizeze sigla Rosistem fără acordul Rosistem
  • Nu are dreptul să prezinte conţinut ce poate fi interpretat ca dezagreabil, jignitor sau litigios. Conţinutul site-ului trebuie să fie corespunzător pentru toate categoriile de vârstă.