Outsourcing-ul, ca metodă de lucru, oferă scurtarea perioadei de timp pentru lansarea unui nou produs, optimizarea costurilor de producţie, exploatarea rapidă a resurselor necesare, accesul la forţa de muncă specializată care să completeze echipa dumneavoastră. Este ca şi cum aţi angaja, pentru scurt timp, un număr de specialişti care să vă ajute să duceţi la bun sfârşit proiecte pentru care nu dispuneţi de personal calificat, sau cel existent nu este suficient.

Rosistem oferă servicii de analiză şi proiectare sistem, consultanţă, arhitectură baze de date, dezvoltare aplicaţii şi migrare de aplicaţii. Rosistem oferă servicii de calitate într-o arie foarte largă de tehnologii, limbaje de programare şi soluţii destinate mai multor platforme de operare (Windows, Linux, Mac OS).

Echipa noastră are experiență și expertiză în folosirea și utilizarea următoarelor limbaje de programare și platforme: C++, MFC, Delphi, Visual Basic, Visual FoxPro, Java, Embedded Visual C++, Embedded Visual Basic, Handheld Basic (HB++), AppForge,.NET Framework & .NET Compact Framework (C#, VB.NET, F#).

Pentru dezvoltarea de soluții web folosim PHP, ASP.NET, jQuery și HTML5.

Unele soluții software dezvoltate acceptă mai multe motoare de baze de date. Avem experiență în dezvoltarea de soluții software pentru motoarele de baze de date Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, MySQL, FirebirdSQL, PostgreSQL, IBM DB2, Interbase și SQLite. În diverse proiecte personalizate sau ca și funcții de import/export de date în soluțiile dezvoltate am folosit și DBaseIV, VistaDB, ASA, ADS, Pervasive SQL, Ingres și Paradox.

Soluțiile software dezvoltate se conectează la aceste motoare de baze de date folosind componente native mediului de dezvoltare. Nu folosim pentru conectare ODBC sau ADO. Aceste modalități de conectare sunt folosite doar în funcții de import/export pentru a putea utiliza și alte formate de baze de date care nu sunt suportate nativ de soluțiile dezvoltate.

Avem experiență în dezvoltarea de aplicații pentru platformele mobile PalmOS, Symbian, PocketPC, Windows Mobile, Windows CE/CE.NET, Windows 7, Windows RT, iOS, Android și BlackBerry.

Vă rugăm să ne contactați pentru a discuta modul în care vă putem ajuta în legătură cu necesitățile specifice companiei dumneavoastră.