Afacerile evoluează odată cu dezvoltarea abilităților și expertizei celei mai importante resurse pe care o dețin: angajații. Rosistem asigură servicii de training utilizatorilor experți, cheie și finali, pentru o exploatare optimă a soluțiilor software. Instruirea îmbină atât partea teoretică (concepte utilizate, modul de realizare a operațiilor, rezultatele ce pot fi obținute cu ajutorul sistemelor software), cât și partea practică, ce presupune utilizarea efectivă a sistemului. Modul de desfășurare a cursurilor de instruire poate fi ajustat și construit de comun acord cu personalul organizației, în funcție de zonele în care utilizatorii consideră că au nevoie de instructaj suplimentar. Planul de training a utilizatorilor va fi întocmit de către managerul echipei de implementare, în colaborare cu echipa de instructori și în final discutat și aprobat cu reprezentantul coordonator al beneficiarului.

Pentru companiile care adoptă noi tehnologii sau soluții AIDC de ultimă oră, esențial este instruirea personalului pentru utilizarea la maxim al soluțiilor. Instruirea personalului permite pe lângă utilizarea la maxim al soluțiilor noastre și a înțelegerii modului de funcționare a lor și a nevoilor ulterioare ale companiei. Capacitatea noastră de a oferi cele mai bune servicii de training și instruire este bazată pe dezvoltarea și menținerea unei strânse relații cu clienții. Comunicarea este elementul cheie care ne ajută să dezvoltăm programele de training în funcție de profilul fiecărui utilizator. Ascultăm nevoile clienților noștri și livrăm, prin intermediul consultanților Rosistem, servicii profesionale care să vină în întâmpinarea nevoilor de instruire ale resursei umane și care să îi maximizeze potențialul.

Rosistem este total dedicată implementării cu succes ale soluțiilor noastre pentru fiecare client. Fiecare client este foarte important. Nu ținem cont de mărimea proiectului când e vorba de prestigiul Rosistem și instruirea personalului.

Implementarea aplicaţiilor software va include, alături de instalarea aplicaţiilor, întelegerea funcţionalităţii acestora de către viitorii utilizatori, astfel încât noile soluţii software să-şi dovedească eficienţa în cel mai scurt timp.

Această etapă constă în prezentarea tuturor funcţionalităţilor existente în sistem cu insistare asupra celor care se vor folosi de către client. Scopul acestei etape este de acomodare a utilizatorilor finali cu modul de funcţionare şi cerinţele sistemului.

Vă rugăm să ne contactați pentru a discuta modul în care putem organiza sesiuni de training în cadrul companiei dumneavoastră.